OrgUnit's Researchers Outputs

Results 1-126 of 126 (Search time: 0.005 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)RelationscopusWOSFulltext/Archive link
12023Deep Learning-based Non-Intrusive Multi-Objective Speech Assessment Model with Cross-Domain FeaturesRyandhimas E. Zezario; Szu-Wei Fu; Fei Chen; Chiou-Shann Fuh; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 31, 54-70
22022Speech-enhanced and Noise-aware Networks for Robust Speech RecognitionHung-Shin Lee; Pin-Yuan Chen; Yao-Fei Cheng; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
32022Chinese Movie Dialogue Question Answering DatasetShang-Bao Luo; Hsin-Min Wang ; Kuan-Yu Chen; Keh-Yih Su ; Yu Tsao ; Cheng-Chung Fan
42022Filter-based Discriminative Autoencoders for Children Speech RecognitionChiang-Lin Tai; Hung-Shin Lee; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
52022DL-RSIM: A Reliability and Deployment Strategy Simulation Framework for ReRAM-based CNN AcceleratorsWei-Ting Ling; Hsiang-Yun Cheng ; Chia-Lin Yang; Meng-Yao Lin; Kai Lien; Han-Wen Hu; Hung-Sheng Chang; Hsiang-Pang Li; Meng-Fan Chang; Yen-Ting Tsou; Chin-Fu NienACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 21(3), 24
62022Partially Fake Audio Detection by Self-attention-based Fake Span DiscoveryHaibin Wu; Heng-Cheng Kuo; Naijun Zheng; Kuo-Hsuan Hung; Hung-yi Lee; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang ; Helen Meng
72022EMGSE: Acoustic/EMG Fusion for Multimodal Speech EnhancementKuan-Chen Wang; Kai-Chun Liu; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao 
82022Efficient Bad Block Management with Cluster SimilarityJui-Nan Yen; Yao-Ching Hsieh; Tseng-Yi Chen; Cheng-Yu Chen; Chia-Lin Yang; Hsiang-Yun Cheng ; Yixin Luo
92022RePAIR: A ReRAM-based Processing-in-Memory Accelerator for Indel RealignmentTing Wu; Chin-Fu Nien; Kuang-Chao Chou; Hsiang-Yun Cheng 
102022Boundary-Preserved Deep Denoising of Stochastic Resonance Enhanced Multiphoton ImagesNiu, Sheng-Yong; Guo, Lun-Zhang; Li, Yue; Zhang, Zhiming; Wang, Tzung-Dau; Liu, Kai-Chun; Li, You-Jin; Tsao, Yu ; Liu, Tzu-MingIEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine 10, 1800812
112022Improved Lite Audio-Visual Speech EnhancementShang-Yi Chuang; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 30, 1345-1359
122022SVSNet: An End-to-end Speaker Voice Similarity Assessment ModelCheng-Hung Hu; Yu-Huai Peng; Junichi Yamagishi; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang IEEE Signal Processing Letters 29, 767-771
132021Estimation and Correction of Relative Transfer Function for Binaural Speech Separation Networks to Preserve Spatial CuesZ. Feng; Yu Tsao ; F. Chen
142021A Study on Speech Enhancement Based on Diffusion Probabilistic ModelY.-J. Lu; Y. Tsao ; S. Watanabe
152021Siamese Neural Network with Joint Bayesian Model Structure for Speaker VerificationX. Lu; P. Shen; Y. Tsao ; H. Kawai
162021MIMO Speech Compression and Enhancement Based on Convolutional Denoising AutoencoderY.-J. Li; S.-S. Wang; Y. Tsao ; B. Su
172021Time Alignment Using Lip Images for Frame-Based Electrolaryngeal Voice ConversionYi-Syuan Liou; Wen-Chin Huang; Ming-Chi Yen; Shu-Wei Tsai; Yu-Huai Peng; Tomoki Toda; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
182021An Exploration of Self-Supervised Pretrained Representations for End-to-End Speech RecognitionX. Chang; T. Maekaku; P. Guo; J. Shi; Y.-J. Lu; A. S. Subramanian; T. Wang; S.-w. Yang; Y. Tsao ; H.-y. Lee; S. Watanabe
192021HASA-NET: A Non-Intrusive Hearing-Aid Speech Assessment NetworkHsin-Tien Chiang; Yi-Chiao Wu; Cheng Yu; Tomoki Toda; Hsin-Min Wang ; Yih-Chun Hu; Yu Tsao 
202021Unsupervised Noise Adaptive Speech Enhancement by Discriminator-Constrained Optimal TransportH.-Y. Lin; H.-H. Tseng; X. Lu; Yu Tsao 
212021Mandarin Electrolaryngeal Speech Voice Conversion with Sequence-to-Sequence ModelingMing-Chi Yen; Wen-Chin Huang; Kazuhiro Kobayashi; Yu-Huai Peng; Shu-Wei Tsai; Yu Tsao ; Tomoki Toda; Jyh-Shing Jang; Hsin-Min Wang 
222021RePIM: Joint Exploitation of Activation and Weight Repetitions for In-ReRAM DNN AccelerationChen-Yang Tsai; Chin-Fu Nien; Tz-Ching Yu; Hung-Yu Yeh; Hsiang-Yun Cheng 
232021Investigation of a Single-Channel Frequency-Domain Speech Enhancement Network to Improve End-to-End Bengali Automatic Speech Recognition Under Unseen Noisy ConditionsMd Mahbub E Noor|; Yen-Ju Lu; Syu-Siang Wang; Supratip Ghose; Chia-Yu Chang; Ryandhimas E. Zezario; Shafique Ahmed; Wei-Ho Chung; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
242021A Flexible and Extensible Framework for Multiple Answer Modes Question AnsweringCheng-Chung Fan; Keh-Yih Su ; Kuan-Yu Chen; Yu Tsao ; Jia-Zhi Guo; Shang-Bao Luo; Pei-Jun Liao; Kuang-Yu Chang; Chiao-Wei Hsu; Meng-Tse Wu; Shih-Hong Tsai; Tzu-Man Wu; Aleksandra Smolka; Chao-Chun Liang; Hsin-Min Wang 
252021ReSpar: Reordering Algorithm for ReRAM-based Sparse Matrix-Vector Multiplication AcceleratorYi-Jou Hsiao; Chin-Fu Nien; Hsiang-Yun Cheng 
262021(k,ε,δ)-Anonymization: privacy-preserving data release based on k-anonymity and differential privacyYao-Tung Tsou; Mansour Naser Alraja; Li-Sheng Chen; Yu-Hsiang Chang; Yung-Li Hu; Yennun Huang ; Chia-Mu Yu; Pei-Yuan TsaiService-Oriented Computing and Applications 15(3), 175-185
272021MetricGAN+: An Improved Version of MetricGAN for Speech EnhancementS.-W. Fu; C. Yu; T.-A. Hsieh; P. Plantinga; M. Ravanelli; X. Lu; Y. Tsao 
282021A Preliminary Study of a Two-Stage Paradigm for Preserving Speaker Identity in Dysarthric Voice ConversionWen-Chin Huang; Kazuhiro Kobayashi; Yu-Huai Peng; Ching-Feng Liu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang ; Tomoki Toda
292021Improving Perceptual Quality by Phone-Fortified Perceptual Loss using Wasserstein Distance for Speech EnhancementT.-A. Hsieh; C. Yu; S.-W. Fu; X. Lu; Y. Tsao 
302021QISTA-Net-Audio: Audio Super-Resolution via Non-Convex ℓ_q-Norm MinimizationGang-Xuan Lin; Shih-Wei Hu; Yen-Ju Lu; Yu Tsao ; Chun-Shien Lu 
312021Relational Data Selection for Data Augmentation of Speaker-dependent Multi-band MelGAN VocoderYi-Chiao Wu; Cheng-Hung Hu; Hung-Shin Lee; Yu-Huai Peng; Wen-Chin Huang; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang ; Tomoki Toda
322021A Study of Incorporating Articulatory Movement Information in Speech EnhancementY.-W. Chen; K.-H. Hung; S.-Y. Chuang; J. Sherman; X. Lu; Y. Tsao 
332021Speech Enhancement with Zero-Shot Model SelectionRyandhimas E. Zezario; Chiou-Shann Fuh; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao 
342021Instrumented Shoulder Functional Assessment using Inertial Measurement Units for Frozen ShoulderT.-Y. Lu; K.-C. Liu; C.-Y. Hsieh; C.-Y. Chang; Y. Tsao ; C.-T. Chan
352021Attention-based multi-task learning for speech-enhancement and speaker-identification in multi-speaker dialogue scenarioC.-J. Peng; Y.-J. Chan; C. Yu; S.-S. Wang; Y. Tsao ; T.-S. Chi
362021EMA2S: An End-to-End Multimodal Articulatory-to-Speech SystemY.-W. Chen; K.-H. Hung; S.-Y. Chuang; J. Sherman; W.-C. Huang; X. Lu; Y. Tsao 
372021Analyzing the Interplay Between Random Shuffling and Storage Devices for Efficient Machine LearningZhi-Lin Ke; Hsiang-Yun Cheng ; Chia-Lin Yang; Han-Wei Huang
382021Future Computing Platform Design: A Cross-Layer Design ApproachHsiang-Yun Cheng ; Chun-Feng Wu; Christian Hakert; Kuan-Hsun Chen; Yuan-Hao Chang; Jian-Jia Chen; Chia-Lin Yang; Tei-Wei Kuo
392021MoEVC: A Mixture of Experts Voice Conversion System With Sparse Gating Mechanism for Online Computation AccelerationY.-T. Chang; Y.-H. Yang; Y.-H. Peng; S.-S. Wang; T.-S. Chi; Y. Tsao ; H.-M. Wang 
402021Fog Computing Service Provision using Bargaining SolutionsYuan-Yao Shih; Chih-Yu Wang ; Ai-Chun PangIEEE Transactions on Services Computing 14(6), 1765-1780
412020Improving the Intelligibility of Speech for Simulated Electric and Acoustic Stimulation Using Fully Convolutional Neural NetworksWang, Natalie Yu-Hsien; Wang, Hsiao-Lan Sharon; Wang, Tao-Wei; Fu, Szu-Wei; Lu, Xugan; Wang, Hsin-Min ; Tsao, Yu IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 29, 184-195
422020Addressing Competitive Influence Maximization on Unknown Social Network with Deep Reinforcement LearningKhurshed Ali; Chih-Yu Wang ; Mi-Yen Yeh; Yi-Shin Chen
432020Based on machine learning for personalized skin care products recommendation engineHsiao-Hui Li; Yuan-Hsun Liao; Yennun Huang ; Po-Jen Cheng
442020A Vision-based Dual-axis Positioning System with YOLOv4 and Improved Genetic AlgorithmsShan-Ling Chen; Shang-Chih Lin; Chia-Wei Jen; Yennun Huang ; Shun-Feng Su
452020Subspace-based Representation and Learning for Phonotactic Spoken Language RecognitionLee, Hung-Shin; Tsao, Yu ; Jeng, Shyh-Kang; Wang, Hsin-Min IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 3065-3079
462020WaveCRN: An Efficient Convolutional Recurrent Neural Network for End-to-end Speech EnhancementTsun-An Hsieh; Hsin-Min Wang ; Xugang Lu; Yu Tsao IEEE Signal Processing Letters 27, 2149-2153
472020Optimizing Live Layered Video Multicasting over LTE with Mobile Edge ComputingRen-Hung Hwang; Chih-Yu Wang ; Jenq Neng Hwang; Yu-Ren Lin; Wei-Yu ChenIEEE Transactions on Vehicular Technology 69(10), 12072-12084
482020Speech Enhancement based on Denoising Autoencoder with Multi-branched EncodersCheng Yu; Ryandhimas E. Zezario; Syu-Siang Wang; Jonathan Sherman; Yi-Yen Hsieh; Xugang Lu; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 2756-2769
492020Decomposable Intelligence on Cloud-Edge IoT Framework for Live Video AnalyticsYi Zhang; Jiun-Hao Liu; Chih-Yu Wang ; Hung-Yu WeiIEEE Internet of Things Journal 7(9), 8860-8873
502020A Signal Fusion-based ANN Algorithm for Fault Diagnosis of Rotating MachineryShang-Chih Lin; Chia-Wei Jen; Shun-Feng Su; Yennun Huang 
512020Blind monaural source separation on heart and lung sounds based on periodic-coded deep autoencoderKun-Hsi Tsai; Wei-Chien Wang; Chui-Hsuan Cheng; Chan-Yen Tsai; Jou-Kou Wang; Tzu-Hao Lin ; Shih-Hau Fang; Li-Chin Chen; Yu Tsao IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 24(11), 3203-3214
522020Unsupervised Representation Disentanglement using Cross Domain Features and Adversarial Learning in Variational Autoencoder based Voice ConversionHuang, Wen-Chin; Luo, Hao; Hwang, Hsin-Te; Lo, Chen-Chou; Peng, Yu-Huai; Tsao, Yu ; Wang, Hsin-Min IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 4(4), 468-479
532020DPARM: Differentially Private Association Rules MiningYAO-TUNG TSOU1; HAO ZHEN; XIYU JIANG; YENNUN HUANG ; SY-YEN KUOIEEE ACCESS 8, 142131-142147
542020Deep Reinforcement Learning for MEC Streaming with Joint User Association and Resource ManagementPo-Yu Chou; Wei-Yu Chen; Chih-Yu Wang ; Ren-Hung Hwang; Wen-Tsuen Chen
552020Mobility-Aware Deep Reinforcement Learning with Glimpse Mobility Prediction in Edge ComputingChao-Lun Wu; Te-Chuan Chiu; Chih-Yu Wang ; Ai-Chun Pang
562020Machine learning models to predict visual color difference of fluorescent objects under various illumination conditionsHung-Chung Li; Pei-Li Sun; Wei-Chih Su; Hung-Shing Chen; Chia-Pin Chueh; Yennun Huang 
572020Spectral Optimization of White LED Based on Mesopic Luminance and Color Gamut Volume for Dim Lighting ConditionsHung-Chung Li 1; Pei-Li Sun; Yennun Huang ; Ming Ronnier LuoAPPLIED SCIENCES-BASEL 10(10), 3579
582020Optimizing Social Welfare of Live Video Streaming Services in Mobile Edge ComputingYi-Hsuan Hung; Chih-Yu Wang ; Ren-Hung HwangIEEE Transactions on Mobile Computing 19(4), 922-934
592020Pair Auction and Matching for Resource Allocation in Full-Duplex Cellular SystemsCheng-Chih Chao; Chih-Yu Wang ; Chia-Han Lee; Hung-Yu Wei; Wen-Tsuen ChenIEEE Transactions on Vehicular Technology 69(4), 4325-4339
602020GraphRSim: A Joint Device-Algorithm Reliability Analysis for ReRAM-based Graph ProcessingChin-Fu Nien; Yi-Jou Hsiao; Hsiang-Yun Cheng ; Cheng-Yu Wen; Ya-Cheng Ko; Che-Ching Lin
612020Multichannel Speech Enhancement by Raw Waveform-mapping using Fully Convolutional NetworksChang-Le Liu; Sze-Wei Fu; You-Jin Li; Jen-Wei Huang; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 1888-1900
622020A Study of Joint Effect on Denoising Techniques and Visual Cues to Improve Speech Intelligibility in Cochlear Implant SimulationTseng, Rung-Yu; Wang, Tao-Wei; Fu, Szu-Wei; Fu, Szu-Wei; Lee, Chia-Ying; Tsao, Yu IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (Early Access)
632020Time-Domain Multi-Modal Bone/Air Conducted Speech EnhancementYu, Cheng; Hung, Kuo-Hsuan; Wang, Syu-Siang; Tsao, Yu ; Hung, Jeih-weihIEEE Signal Processing Letters 27, 1035-1039
642020Multimodal Deep Learning Framework for Image Popularity Prediction on Social MediaAbousaleh, Fatma S,; Cheng, Wen-Huang; Yu, Neng-Hao; Tsao, Yu IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 13(3), 679-692
652020Dress With Style: Learning Style From Joint Deep Embedding of Clothing Styles and Body ShapesHidayati, Shintami Chusnul; Goh, Ting Wei; Chan, Ji-Sheng Gary; Hsu, Cheng-Chun; See, John; Wong, Lai-Kuan; Hua, Kai-Lung; Tsao, Yu ; Cheng, Wen-HuangIEEE Transactions on Multimedia 23, 365-377
662019TAP: Reducing the Energy of Asymmetric Hybrid Last-Level Cache via Thrashing Aware Placement and MigrationJing-Yuan Luo; Hsiang-Yun Cheng ; Ing-Chao Lin; Da-Wei ChangIEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 68(12), 1704-1719
672019The Impact of Emerging Technologies on Architectures and System-level ManagementJörg Henkel; Hussam Amrouch; Martin Rapp; Sami Salamin; Dayane Reis; Di Gao; Xunzhao Yin; Michael Niemier; Cheng Zhuo; X. Sharon Hu; Hsiang-Yun Cheng ; Chia-Lin Yang
682019Improving Automatic Jazz Melody Generation by Transfer Learning TechniquesHsiao-Tzu Hung; Chung-Yang Wang; Yi-Hsuan Yang ; Hsin-Min Wang 
692019Referring Expression Object Segmentation with Caption-Aware ConsistencyYi-Wen Chen; Yi-Hsuan Tsai; Tiantian Wang; Yen-Yu Lin ; Ming-Hsuan Yang
702019TAGAN: Tonality Aligned GenerativeAdversarial Networks for Realistic HandPose SynthesisLiangjian Chen; Shih-Yao Lin; Yusheng Xie; Hui Tang; Yufan Xue; Yen-Yu Lin ; Xiaohui Xie; Wei Fan
712019Data Prefetching and Eviction Mechanisms of In-memory Storage Systems Based on Scheduling for Big Data ProcessingC. Chen; T. Hsia; Y. Huang ; S. KuoIEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 30, 1738-1752
722019Sparse ReRAM Engine: Joint Exploration of Activation and Weight Sparsity in Compressed Neural NetworksTzu-Hsien Yang; Hsiang-Yun Cheng ; Chia-Lin Yang; I-Ching Tseng; Han-Wen Hu; Hung-Sheng Chang; Hsiang-Pang Li
732019DeepCO3: Deep Instance Co-segmentation by Co-peak Search and Co-saliency DetectionKuang-Jui Hsu; Yen-Yu Lin ; Yung-Yu Chuang
742019FSA-Net: Learning Fine-Grained Structure Aggregation for Head Pose Estimation from a Single ImageTsun-Yi Yang; Yi-Ting Chen; Yen-Yu Lin ; Yung-Yu Chuang
752019CrDoCo: Pixel-level Domain Transfer with Cross-Domain ConsistencyYun-Chun Chen; Yen-Yu Lin ; Ming-Hsuan Yang; Jia-Bin Huang
762019A Streamlined Encoder/Decoder Architecture for Melody ExtractionTsung-Han Hsieh; Li Su ; Yi-Hsuan Yang 
772019Parking Reservation Auction for Parked Vehicle Assistance in Vehicular Fog ComputingYi Zhang; Chih-Yu Wang ; Hung-Yu WeiIEEE Transactions on Vehicular Technology 68(4), 3126-3139
782019Image Co-saliency Detection and Co-segmentation via Progressive Joint OptimizationChung-Chi Tsai; Weizhi Li; Kuang-Jui Hsu; Xiaoning Qian; Yen-Yu Lin IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 28(1), 56-71
792019Deep Video Frame Interpolation using Cyclic Frame GenerationYu-Lun Liu; Yi-Tung Liao; Yen-Yu Lin ; Yung-Yu Chuang
802019Source separation in ecoacoustics: A roadmap towards versatile soundscape information retrievalLin, Tzu-Hao ; Tsao, Yu Remote Sensing in Ecology and Conservation 6(3), 236-247
812019Ensemble Hierarchical Extreme Learning Machine for Speech DereverberationHussain, Tassadaq; Siniscalchi, Sabato Marco; Wang, Hsiao-Lan Sharon; Tsao, Yu ; Salerno, Valerio Mario; Liao, Wen-HungIEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 12(4), 744-758
822019Learning With Learned Loss Function: Speech Enhancement With Quality-Net to Improve Perceptual Evaluation of Speech QualityFu, Szu-Wei; Liao, Chien-Feng; Tsao, Yu IEEE Signal Processing Letters 27, 26-30
832018SeeTheVoice: Learning from Music to Visual Storytelling of ShotsWen-Li Wei; Jen-Chun Lin; Tyng-Luh Liu ; Yi-Hsuan Yang ; Hsin-Min Wang ; Hsiao-Rong Tyan; Hong-Yuan Mark Liao 
842018Impact of Memory Frequency Scaling on User-centric Smartphone WorkloadsHashan Roshantha Mendis; Wei-Ming Chen; Leandro Indrusiak; Tei-Wei Kuo; Pi-Cheng Hsiu 
852017Detecting In-Situ Identity Fraud on Social Network Services: A Case Study with FacebookShan-Hung Wu; Man-Ju Chou; Chun-Hsiung Tseng; Yuh-Jye Lee; Kuan-Ta Chen IEEE Systems Journal 11(4), 2432-2443
862017Text Embedding for Sub-Entity Ranking from User ReviewsChih-Yu Chao; Yi-Fan Chu; Hsiu-Wei Yang; Chuan-Ju Wang ; Ming-Feng Tsai
872017Fashion World Map: Understanding Cities Through Streetwear FashionYu-Ting Chang; Wen-Huang Cheng ; Kai-Lung Hua; Bo Wu
882017DeepCD: Learning Deep Complementary Descriptors for Patch RepresentationsTsun-Yi Yang; Jo-Han Hsu; Yen-Yu Lin ; Yung-Yu Chuang
892017Recognizing Offensive Tactics in Broadcast Basketball Videos via Key Player DetectionTsung-Yu Tsai; Yen-Yu Lin ; Hong-Yuan Mark Liao; Shyh-Kang Jeng
902017Deep Dictionary Learning for Fine-Grained Image ClassificationMettu Srinivas; Yen-Yu Lin ; Hong-Yuan Mark Liao
912017Weakly Supervised Saliency Detection with A Category-Driven Map GeneratorKuang-Jui Hsu; Yen-Yu Lin ; Yung-Yu Chuang
922017Wavelet Speech Enhancement Based on Robust Principal Component AnalysisChia-Lung Wu; Hsiang-Ping Hsu; Syu-Siang Wang; Jeih-Weih Hung; Ying-Hui Lai; Hsin-Min Wang ; Yu Tsao 
932017Discriminative Autoencoders for Acoustic ModelingMing-Han Yang; Hung-Shin Lee; Yu-Ding Lu; Kuan-Yu Chen; Yu Tsao ; Berlin Chen; Hsin-Min Wang 
942017A Post-filtering Approach Based on Locally Linear Embedding Difference Compensation for Speech EnhancementYi-Chiao Wu; Hsin-Te Hwang; Syu-Siang Wang; Chin-Cheng Hsu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
952017Voice Conversion from Unaligned Corpora Using Variational Autoencoding Wasserstein Generative Adversarial NetworksChin-Cheng Hsu; Hsin-Te Hwang; Yi-Chiao Wu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
962017Sequential Prediction of Social Media Popularity with Deep Temporal Context NetworksBo Wu; Wen-Huang Cheng ; Yongdong Zhang; Qiushi Huang; Jintao Li; Tao Mei
972017Deep co-occurrence feature learning for visual object recognitionYa-Fang Shih; Yang-Ming Yeh; Yen-Yu Lin ; Ming-Feng Weng; Yi-Chang Lu; Yung-Yu Chuang
982017Multi-cue Pedestrian Detection from 3D Point Cloud DataHsueh-Ling Tang; Shih-Che Chien; Wen-Huang Cheng ; Yung-Yao Chen; Kai-Lung Hua
992017Learning deep and sparse feature representation for fine-grained recognitionM. Srinivas; Y. Y. Lin ; H. Y. Mark Liao 
1002017ShiftMask: Dynamic OLED Power Shifting Based on Visual Acuity for Interactive Mobile ApplicationsHan-Yi Lin; Pi-Cheng Hsiu ; Tei-Wei Kuo
1012017Minimizing Upload Latency for Critical Tasks in Cellular-based IoT Networks using Multiple RelaysShang-Hong Hsu; Chih-Han Lin; Chih-Yu Wang ; Wen-Tsuen Chen 
1022017Analyzing OpenCL 2.0 Workloads Using a Heterogeneous CPU-GPU SimulatorLi Wang; Ren-Wei Tsai; Shao-Chung Wang; Kun-Chih Chen; Po-Han Wang; Hsiang-Yun Cheng ; Yi-Chung Lee; Sheng-Jie Shu; Chun-Chieh Yang; Min-Yih Hsu; Li-Chen Kan; Chao-Lin Lee; Tzu-Chieh Yu; Rih-Ding Peng; Chia-Lin Yang; Yuan-Shin Hwang; Jenq-Kuen Lee; Shiao-Li Tsao; Ming Ouhyoung
1032017Adaptive Dynamic Range Compression for Improving Envelope-Based Speech Perception: Implications for Cochlear ImplantsYing-Hui Lai; Fei Chen; Yu Tsao Emerging Technology and Architecture for Big-data Analytics (Switzerland : Springer)
1042017Discriminative Autoencoders for Speaker VerificationHung-Shin Lee; Yu-Ding Lu; Chin-Cheng Hsu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang ; Shyh-Kang Jeng
1052017A Locally Linear Embbeding Based Postfiltering Approach for Speech EnhancementYi-Chiao Wu; Hsin-Te Hwang; Syu-Siang Wang; Chin-Cheng Hsu; Ying-Hui Lai; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
1062016Voice Conversion from Non-parallel Corpora Using Variational Auto-encoderChin-Cheng Hsu; Hsin-Te Hwang; Yi-Chiao Wu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
1072016Audio-Visual Speech Enhancement using Deep Neural NetworksJen-Cheng Hou; Syu-Siang Wang; Ying-Hui Lai; Jen-Chun Lin; Yu Tsao ; Hsiu-Wen Chang; Hsin-Min Wang 
1082016Compressed Learning for Time Series ClassificationYuh-Jye Lee ; Hsing-Kuo Pao; Shueh-Han Shih; Jing-Yao Lin; Xin-Rong Chen2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 923-930
1092016Improving the performance of speech perception in noisy environment based on an FAME strategyLai, Ying-Hui; Wang, Syu-Siang; Su, Yu-Ting; Han-Che, Cheng; Fu, Fan Kang; Tsao, Yu 
1102016A linear regression model with dynamic pulse transit time features for noninvasive blood pressure predictionHsieh, Yi-Yen; Wu, Ching-Da; Lu, Shey-Shi; Tsao, Yu 
1112016Incorporating local environment information with ensemble neural networks to robust automatic speech recognitionHsu, Chia-Yung; Zezario, Ryandhimas E.; Wang, Jia-Ching; Ho, Chin-Wen; Lu, Xugang; Tsao, Yu 
1122016Time Matters: Multi-scale Temporalization of Social Media PopularityBo Wu; Wen-Huang Cheng ; Yongdong Zhang; Tao Mei
1132016Pair-Wise Distance Metric Learning of Neural Network Model for Spoken Language IdentificationLu, Xugang; Shen, Peng; Tsao, Yu ; Kawai, Hisashi
1142016SNR-Aware Convolutional Neural Network Modeling for Speech EnhancementFu, Szu-Wei; Tsao, Yu ; Lu, Xugang
1152016Minimization of Regression and Ranking Losses with Shallow Neural Networks on Automatic Sincerity EvaluationHung-Shin Lee; Yu Tsao ; Chi-Chun Lee; Hsin-Min Wang ; Wei-Cheng Lin; Wei-Chen Chen; Shan-Wen Hsiao; Shyh-Kang Jeng
1162016Locally Linear Embedding for Exemplar-Based Spectral ConversionYi-Chiao Wu; Hsin-Te Hwang; Chin-Cheng Hsu; Yu Tsao ; Hsin-Min Wang 
1172016Online Traffic Speed Forecasting Considering Multiple Periodicities and Complex PatternsAlexander Chen; Hsing-Kuo Pao; Yuh-Jye Lee 
1182016Nonnegative matrix factorization-based frequency lowering technology for Mandarin-speaking hearing aid usersLiu, Yen-Teh; Tsao, Yu ; Chang, Ronald Y.
1192014User-Centric Energy-Efficient Scheduling on Multi-Core Mobile DevicesPo-Hsien Tseng; Pi-Cheng Hsiu ; Chin-Chiang Pan; Tei-Wei Kuo
1202014Catch Your Attention: Quality-retaining Power Saving on Mobile OLED DisplaysChun-Han Lin; Chih-Kai Kang; Pi-Cheng Hsiu 
1212013Extend Your Journey: Introducing Signal Strength into Location-based ApplicationsChih-Chuan Cheng; Pi-Cheng Hsiu 
1222012Age-Based PCM Wear Leveling with Nearly Zero Search CostChi-Hao Chen; Pi-Cheng Hsiu ; Tei-Wei Kuo; Chia-Lin Yang; C. Y. Michael Wang
1232010Approximation Algorithms for a Link Scheduling Problem in Wireless Relay Networks with QoS GuaranteeChi-Yao Hong; Ai-Chun Pang; Pi-Cheng Hsiu IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING 9(12), 1732-1748
1242009A Crowdsourceable QoE Evaluation Framework for Multimedia ContentChen, Kuan-Ta ; Wu, Chen-Chi; Chang, Yu-Chun; Lei, Chin-LaungProceedings of ACM Multimedia 2009 (New York, USA : ACM Press)
1252006Quantifying Skype User SatisfactionChen, Kuan-Ta ; Huang, Chun-Ying; Huang, Polly; Lei, Chin-LaungProceedings of ACM SIGCOMM 2006 (New York, USA : ACM Press)
126-PAC learning-based verification and model synthesisCheng-Chih Chao; Chih-Yu Wang ; Chia-Han Lee; Hung-Yu Wei; Wen-Tsuen ChenIEEE Transactions on Vehicular Technology