Publications

Results 1-13 of 13 (Search time: 0.007 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)RelationscopusWOSFulltext/Archive link
12022The JCMT BISTRO Survey: A Spiral Magnetic Field in a Hub-filament Structure, Monoceros R2Hwang, Jihye; Kim, Jongsoo; Pattle, Kate; Lee, Chang Won; Koch, Patrick M. ; Johnstone, Doug; Tomisaka, Kohji; Whitworth, Anthony; Furuya, Ray S.; Kang, Ji-hyun; Lyo, A-Ran; Chung, Eun Jung; Arzoumanian, Doris; Park, Geumsook; Kwon, Woojin; Kim, Shinyoung; Tamura, Motohide; Kwon, Jungmi; Soam, Archana; Han, Ilseung; Hoang, Thiem; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Eswaraiah, Chakali; Ward-Thompson, Derek; Liu, Hong-Li; Tang, Xindi; Chen, Wen Ping; Matsumura, Masafumi; Hoang, Thuong Duc; Chen, Zhiwei; Le Gouellec, Valentin J. M.; Kirchschlager, Florian; Poidevin, Frédérick; Bastien, Pierre; Qiu, Keping; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping ; Byun, Do-Young; Cho, Jungyeon; Choi, Minho; Choi, Youngwoo; Choi, Yunhee; Jeong, Il-Gyo; Kang, Miju; Kim, Hyosung; Kim, Kee-Tae; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Lee, Yong-Hee; Lee, Hyeseung; Kim, Mi-Ryang; Yoo, Hyunju; Yun, Hyeong-Sik; Chen, Mike; Francesco, James Di; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Houde, Martin; Lacaille, Kevin; Matthews, Brenda; Sadavoy, Sarah; Moriarty-Schieven, Gerald; Tahani, Mehrnoosh; Ching, Tao-Chung; Dai, Y. Sophia; Duan, Yan; Gu, Qilao; Law, Chi-Yan; Li, Dalei; Li, Di; Li, Guangxing; Li, Hua-bai; Liu, Tie; Lu, Xing; Qian, Lei; Wang, Hongchi; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhang, Yapeng; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; Berry, David; Friberg, Per; Graves, Sarah; Liu, Junhao; Mairs, Steve; Parsons, Harriet; Rawlings, Mark; Doi, Yasuo; Hayashi, Saeko; Hull, Charles L. H.; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kim, Gwanjeong; Kobayashi, Masato I. N.; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Pyo, Tae-Soo; Saito, Hiro; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tsukamoto, Yusuke; Zenko, Tetsuya; Chen, Huei-Ru Vivien; Duan, Hao-Yuan; Fanciullo, Lapo; Kemper, Francisca; Lee, Chin-Fei ; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan ; Ohashi, Nagayoshi ; Rao, Ramprasad; Tang, Ya-Wen ; Wang, Jia-Wei; Yang, Meng-Zhe; Yen, Hsi-Wei ; Bourke, Tyler L.; Chrysostomou, Antonio; Debattista, Victor; Eden, David; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Hatchell, Jennifer; Karoly, Janik; Kirk, Jason; Könyves, Vera; Longmore, Steven; van Loo, Sven; de Looze, Ilse; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Rawlings, Jonathan; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Savini, Giorgio; Scaife, Anna; Viti, Serena; Diep, Pham Ngoc; Ngoc, Nguyen Bich; Tram, Le Ngoc; André, Philippe; Coudé, Simon; Dowell, C. Darren; Friesen, Rachel; Robitaille, Jean-FranćoisThe Astrophysical Journal 941(1), 51
22022The JCMT BISTRO-2 Survey: Magnetic Fields of the Massive DR21 FilamentChing, Tao-Chung; Qiu, Keping; Li, Di; Ren, Zhiyuan; Lai, Shih-Ping ; Berry, David; Pattle, Kate; Furuya, Ray; Ward-Thompson, Derek; Johnstone, Doug; Koch, Patrick M. ; Lee, Chang Won; Hoang, Thiem; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Bastien, Pierre; Eswaraiah, Chakali; Wang, Jia-Wei; Kim, Kyoung Hee; Hwang, Jihye; Soam, Archana; Lyo, A-Ran; Liu, Junhao; Le Gouellec, Valentin J. M.; Arzoumanian, Doris; Whitworth, Anthony; Francesco, James Di; Poidevin, Frédérick; Liu, Tie; Coudé, Simon; Tahani, Mehrnoosh; Liu, Hong-Li; Onaka, Takashi; Li, Dalei; Tamura, Motohide; Chen, Zhiwei; Tang, Xindi; Kirchschlager, Florian; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Mike; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Wen Ping; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Youngwoo; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Dai, Y. Sophia; Diep, Pham Ngoc; Doi, Yasuo; Duan, Yan; Duan, Hao-Yuan; Eden, David; Fanciullo, Lapo; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hayashi, Saeko; Houde, Martin; Hull, Charles L. H.; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Könyves, Vera; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Karoly, Janik; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca; Kim, Jongsoo; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kim, Hyosung; Kim, Kee-Tae; Kim, Gwanjeong; Kirk, Jason; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Sang-Sung; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Chin-Fei ; Lee, Yong-Hee; Li, Guangxing; Li, Hua-bai; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan ; Lu, Xing; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Moriarty-Schieven, Gerald; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ngoc, Nguyen Bich; Ohashi, Nagayoshi ; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark; Rawlings, Jonathan; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tram, Le Ngoc; Tsukamoto, Yusuke; Viti, Serena; Wang, Hongchi; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yang, Meng-Zhe; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Yapeng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; André, Philippe; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Robitaille, Jean-François; van Loo, SvenThe Astrophysical Journal 941(2), 122
32022A VLA View of the Flared, Asymmetric Disk around the Class 0 Protostar L1527 IRSSheehan, Patrick D.; Tobin, John J.; Li, Zhi-Yun; van ’t Hoff, Merel L. R.; Jørgensen, Jes K.; Kwon, Woojin; Looney, Leslie W.; Ohashi, Nagayoshi ; Takakuwa, Shigehisa ; Williams, Jonathan P.; Aso, Yusuke; Gavino, Sacha; de Gregorio-Monsalvo, Itziar; Han, Ilseung; Lee, Chang Won; Plunkett, Adele; Sharma, Rajeeb; Aikawa, Yuri; Lai, Shih-Ping ; Lee, Jeong-Eun; Lin, Zhe-Yu Daniel; Saigo, Kazuya; Tomida, Kengo; Yen, Hsi-Wei The Astrophysical Journal 934(2), 95
42022Effects of Magnetic Field Orientations in Dense Cores on Gas Kinematics in Protostellar EnvelopesGupta, Aashish; Yen, Hsi-Wei ; Koch, Patrick ; Bastien, Pierre; Bourke, Tyler L.; Chung, Eun Jung; Hasegawa, Tetsuo; Hull, Charles L. H.; Inutsuka, Shu-ichiro; Kwon, Jungmi; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping ; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Pattle, Kate; Qiu, Keping; Tahani, Mehrnoosh; Tamura, Motohide; Ward-Thompson, DerekThe Astrophysical Journal 930(1), 67
52022B-fields in Star-forming Region Observations (BISTRO): Magnetic Fields in the Filamentary Structures of Serpens MainKwon, Woojin; Pattle, Kate; Sadavoy, Sarah; Hull, Charles L. H.; Johnstone, Doug; Ward-Thompson, Derek; Francesco, James Di; Koch, Patrick M. ; Furuya, Ray; Doi, Yasuo; Le Gouellec, Valentin J. M.; Hwang, Jihye; Lyo, A-Ran; Soam, Archana; Tang, Xindi; Hoang, Thiem; Kirchschlager, Florian; Eswaraiah, Chakali; Fanciullo, Lapo; Kim, Kyoung Hee; Onaka, Takashi; Könyves, Vera; Kang, Ji-hyun; Lee, Chang Won; Tamura, Motohide; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Lai, Shih-Ping ; Qiu, Keping; Berry, David; Arzoumanian, Doris; Bourke, Tyler L.; Byun, Do-Young; Chen, Wen Ping; Chen, Huei-Ru Vivien; Chen, Mike; Chen, Zhiwei; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Choi, Yunhee; Choi, Minho; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Coudé, Simon; Dai, Sophia; Diep, Pham Ngoc; Duan, Yan; Duan, Hao-Yuan; Eden, David; Fiege, Jason; Fissel, Laura M.; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Friesen, Rachel; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Graves, Sarah; Greaves, Jane; Griffin, Matt; Gu, Qilao; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko; Houde, Martin; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kang, Miju; Karoly, Janik; Kataoka, Akimasa; Kawabata, Koji; Kemper, Francisca ; Kim, Kee-Tae; Kim, Gwanjeong; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Kim, Jongsoo; Kirk, Jason; Kobayashi, Masato I. N.; Kusune, Takayoshi; Kwon, Jungmi; Lacaille, Kevin; Law, Chi-Yan; Lee, Chin-Fei ; Lee, Yong-Hee; Lee, Hyeseung; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Li, Dalei; Li, Di; Li, Hua-bai; Lin, Sheng-Jun; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Tie; Lu, Xing; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Matthews, Brenda; Moriarty-Schieven, Gerald; Nagata, Tetsuya; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ngoc, Nguyen Bich; Ohashi, Nagayoshi ; Park, Geumsook; Parsons, Harriet; Peretto, Nicolas; Priestley, Felix; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Rao, Ramprasad; Rawlings, Jonathan; Rawlings, Mark G.; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Saito, Hiro; Savini, Giorgio; Seta, Masumichi; Shimajiri, Yoshito; Shinnaga, Hiroko; Tahani, Mehrnoosh; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Tram, Le Ngoc; Tsukamoto, Yusuke; Viti, Serena; Wang, Hongchi; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony; Wu, Jintai; Xie, Jinjin; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Yun, Hyeong-Sik; Zenko, Tetsuya; Zhang, Yapeng; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; de Looze, Ilse; André, Philippe; Dowell, C. Darren; Eyres, Stewart; Falle, Sam; Robitaille, Jean-François; van Loo, SvenThe Astrophysical Journal 926(2), 163
62022Accretion Flows or Outflow Cavities? Uncovering the Gas Dynamics around Lupus 3-MMSThieme, Travis J.; Lai, Shih-Ping ; Lin, Sheng-Jun; Cheong, Pou-Ieng; Lee, Chin-Fei ; Yen, Hsi-Wei ; Li, Zhi-Yun; Lam, Ka Ho; Zhao, BoThe Astrophysical Journal 925(1), 32
72021Multi-scale Dust Polarization and Spiral-like Stokes-I Residual in the Class I Protostellar System TMC-1AAso, Yusuke; Kwon, Woojin; Hirano, Naomi ; Ching, Tao-Chung; Lai, Shih-Ping ; Li, Zhi-Yun; Rao, RamprasadThe Astrophysical Journal 920(2), 71
82021The JCMT BISTRO Survey: An 850/450 μm Polarization Study of NGC 2071IR in Orion BA. Ran Lyo; Jongsoo Kim; Sarah Sadavoy; Doug Johnstone; David Berry; Kate Pattle; Woojin Kwon; Pierre Bastien; Takashi Onaka; James Di Francesco; Ji Hyun Kang; Ray Furuya; Charles L.H. Hull; Motohide Tamura; Patrick M. Koch ; Derek Ward-Thompson; Tetsuo Hasegawa; Thiem Hoang; Doris Arzoumanian; Chang Won Lee; Chin Fei Lee ; Do Young Byun; Florian Kirchschlager; Yasuo Doi; Kee Tae Kim; Jihye Hwang; Pham Ngoc Diep; Lapo Fanciullo; Sang Sung Lee; Geumsook Park; Hyunju Yoo; Eun Jung Chung; Anthony Whitworth; Steve Mairs; Archana Soam; Tie Liu; Xindi Tang; Simon Coudé; Philippe André; Tyler L. Bourke; Huei Ru Vivien Chen; Zhiwei Chen; Wen Ping Chen; Mike Chen; Tao Chung Ching; Minho Choi; Yunhee Choi; Antonio Chrysostomou; Sophia Dai; Chuan Peng Zhang; Hao Yuan Duan; Yan Duan; Jungyeon Cho; David Eden; Chakali Eswaraiah; Stewart Eyres; Jason Fiege; Laura M. Fissel; Erica Franzmann; Per Friberg; Rachel Friesen; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah Graves; Jane Greaves; Matt Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jannifer Hatchell; Saeko Hayashi; Martin Houde; Tsuyoshi Inoue; Shu Ichiro Inutsuka; Kazunari Iwasaki; Il Gyo Jeong; Miju Kang; Akimasa Kataoka; Koji Kawabata; Gwanjeong Kim; Mi Ryang Kim; Shinyoung Kim; Kyoung Hee Kim; Jason Kirk; Masato I.N. Kobayashi; Francisca Kemper ; Vera Könyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Shih Ping Lai ; Jeong Eun Lee; Yong Hee Lee; Hyeseung Lee; Dalei Li; Di Li; Hua Bai Li; Hong Li Liu; Chi Yan Law; Junhao Liu; Sheng Yuan Liu ; Xing Lu; Masafumi Matsumura; Brenda Matthews; Gerald Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nguyen Bich Ngoc; Nagayoshi Ohashi ; Harriet Parsons; Nicolas Peretto; Felix Priestley; Tae Soo Pyo; Keping Qiu; Lei Qian; Ramprasad Rao; Jonathan Rawlings; Mark G. Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna Scaife; Masumichi Seta; Yoshito Shimajiri; Hiroko Shinnaga; Mehrnoosh Tahani; Ya Wen Tang ; Kohji Tomisaka; Le Ngoc Tram; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Jia Wei Wang; Hongchi Wang; Jinjin Xie; Hsi Wei Yen ; Jinghua Yuan; Hyeong Sik Yun; Tetsuya Zenko; Guoyin Zhang; Chuan Peng Zhang; Yapeng Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Ilse de Looze; C. Darren Dowell; Sam Falle; Jean François Robitaille; Sven van LooThe Astrophysical Journal 918(2), 85
92021Dust polarized emission observations of NGC 6334: BISTRO reveals the details of the complex but organized magnetic field structure of the high-mass star-forming hub-filament networkArzoumanian, D.; Furuya, R. S.; Hasegawa, T.; Tahani, M.; Sadavoy, S.; Hull, C. L. H.; Johnstone, D.; Koch, P. M. ; Inutsuka, S.; Doi, Y.; Hoang, T.; Onaka, T.; Iwasaki, K.; Shimajiri, Y.; Inoue, T.; Peretto, N.; André, P.; Bastien, P.; Berry, D.; Chen, H.-R. V.; Di Francesco, J.; Eswaraiah, C.; Fanciullo, L.; Fissel, L. M.; Hwang, J.; Kang, J.-h.; Kim, G.; Kim, K.-T.; Kirchschlager, F.; Kwon, W.; Lee, C. W.; Liu, H.-L.; Lyo, A.-R.; Pattle, K.; Soam, A.; Tang, X.; Whitworth, A.; Ching, T.-C.; Coudé, S.; Wang, J.-W.; Ward-Thompson, D.; Lai, S.-P. ; Qiu, K.; Bourke, T. L.; Byun, D.-Y.; Chen, M.; Chen, Z.; Chen, W. P.; Cho, J.; Choi, Y.; Choi, M.; Chrysostomou, A.; Chung, E. J.; Dai, S.; Diep, P. N.; Duan, H.-Y.; Duan, Y.; Eden, D.; Fiege, J.; Franzmann, E.; Friberg, P.; Fuller, G.; Gledhill, T.; Graves, S.; Greaves, J.; Griffin, M.; Gu, Q.; Han, I.; Hatchell, J.; Hayashi, S.; Houde, M.; Jeong, I.-G.; Kang, M.; Kang, S.-j.; Kataoka, A.; Kawabata, K.; Kemper, F. ; Kim, M.-R.; Kim, K. H.; Kim, J.; Kim, S.; Kirk, J.; Kobayashi, M. I. N.; Könyves, V.; Kusune, T.; Kwon, J.; Lacaille, K.; Law, C.-Y.; Lee, C.-F. ; Lee, Y.-H.; Lee, S.-S.; Lee, H.; Lee, J.-E.; Li, H.-b.; Li, D.; Li, D. L.; Liu, J.; Liu, T.; Liu, S.-Y. ; Lu, X.; Mairs, S.; Matsumura, M.; Matthews, B.; Moriarty-Schieven, G.; Nagata, T.; Nakamura, F.; Nakanishi, H.; Ngoc, N. B.; Ohashi, N. ; Park, G.; Parsons, H.; Pyo, T.-S.; Qian, L.; Rao, R.; Rawlings, J.; Rawlings, M.; Retter, B.; Richer, J.; Rigby, A.; Saito, H.; Savini, G.; Scaife, A.; Seta, M.; Shinnaga, H.; Tamura, M.; Tang, Y.-W. ; Tomisaka, K.; Tram, L. N.; Tsukamoto, Y.; Viti, S.; Wang, H.; Xie, J.; Yen, H.-W. ; Yoo, H.; Yuan, J.; Yun, H.-S.; Zenko, T.; Zhang, G.; Zhang, C.-P.; Zhang, Y.; Zhou, J.; Zhu, L.; de Looze, I.; Dowell, C. D.; Eyres, S.; Falle, S.; Friesen, R.; Robitaille, J.-F.; van Loo, S.Astronomy & Astrophysics 647, A78
102021The JCMT BISTRO Survey: Alignment between Outflows and Magnetic Fields in Dense Cores/ClumpsYen, Hsi-Wei ; Koch, Patrick M. ; Hull, Charles L. H.; Ward-Thompson, Derek; Bastien, Pierre; Hasegawa, Tetsuo; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping ; Qiu, Keping; Ching, Tao-Chung; Chung, Eun Jung; Coudé, Simon; Francesco, James Di; Diep, Pham Ngoc; Doi, Yasuo; Eswaraiah, Chakali; Falle, Sam; Fuller, Gary; Furuya, Ray S.; Han, Ilseung; Hatchell, Jennifer; Houde, Martin; Inutsuka, Shu-ichiro; Johnstone, Doug; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kim, Kee-Tae; Kirchschlager, Florian; Kwon, Jungmi; Lee, Chang Won; Lee, Chin-Fei ; Liu, Hong-Li; Liu, Tie; Lyo, A-Ran; Ohashi, Nagayoshi ; Onaka, Takashi; Pattle, Kate; Sadavoy, Sarah; Saito, Hiro; Shinnaga, Hiroko; Soam, Archana; Tahani, Mehrnoosh; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tang, Xindi; Zhang, Chuan-PengThe Astrophysical Journal 907(1), 33
112021Observations of Magnetic Fields Surrounding LkHα 101 Taken by the BISTRO Survey with JCMT-POL-2Nguyen Bich Ngoc; Pham Ngoc Diep; Harriet Parsons; Kate Pattle; Thiem Hoang; Derek Ward-Thompson; Le Ngoc Tram; Charles L. H. Hull; Mehrnoosh Tahani; Ray Furuya; Pierre Bastien; Keping Qiu; Tetsuo Hasegawa; Woojin Kwon; Yasuo Doi; Shih-Ping Lai ; Simon Coude; David Berry; Tao-Chung Ching; Jihye Hwang; Archana Soam; Jia-Wei Wang; Doris Arzoumanian; Tyler L. Bourke; Do-Young Byun; Huei-Ru Vivien Chen; Zhiwei Chen; Wen Ping Chen; Mike Chen; Jungyeon Cho; Yunhee Choi; Minho Choi; Antonio Chrysostomou; Eun Jung Chung; Sophia Dai; James Di Francesco; Yan Duan; Hao-Yuan Duan; David Eden; Chakali Eswaraiah; Lapo Fanciullo; Jason Fiege; Laura M. Fissel; Erica Franzmann; Per Friberg; Rachel Friesen; Gary Fuller; Tim Gledhill; Sarah Graves; Jane Greaves; Matt Griffin; Qilao Gu; Ilseung Han; Jennifer Hatchell; Saeko Hayashi; Martin Houde; Tsuyoshi Inoue; Shu-ichiro Inutsuka; Kazunari Iwasaki; Il-Gyo Jeong; Doug Johnstone; Ji-hyun Kang; Sung-ju Kang; Miju Kang; Akimasa Kataoka; Koji Kawabata; Francisca Kemper ; Kee-Tae Kim; Jongsoo Kim; Tae-Soo Pyo; Lei Qian; Ramprasad Rao; Mark Rawlings; Jonathan Rawlings; Brendan Retter; John Richer; Andrew Rigby; Sarah Sadavoy; Hiro Saito; Giorgio Savini; Anna Scaife; Masumichi Seta; Gwanjeong Kim; Shinyoung Kim; Kyoung Hee Kim; Mi-Ryang Kim; Florian Kirchschlager; Jason Kirk; Masato I.N. Kobayashi; Patrick M. Koch ; Vera Konyves; Takayoshi Kusune; Jungmi Kwon; Kevin Lacaille; Chi-Yan Law; Sang-Sung Lee; Yong-Hee Lee; Chin-Fei Lee ; Jeong-Eun Lee; Hyeseung Lee; Chang Won Lee; Di Li; Hua-bai Li; Dalei Li; Hong-Li Liu; Junhao Liu; Tie Liu; Sheng-Yuan Liu ; Xing Lu; A-Ran Lyo; Steve Mairs; Masafumi Matsumura; Brenda Matthews; Gerald Moriarty-Schieven; Tetsuya Nagata; Fumitaka Nakamura; Hiroyuki Nakanishi; Nagayoshi Ohashi ; Takashi Onaka; Geumsook Park; Nicolas Peretto; Yoshito Shimajiri; Hiroko Shinnaga; Motohide Tamura; Ya-Wen Tang ; Xindi Tang; Kohji Tomisaka; Yusuke Tsukamoto; Serena Viti; Hongchi Wang; Anthony Whitworth; Jinjin Xie; Hsi-Wei Yen ; Hyunju Yoo; Jinghua Yuan; Hyeong-Sik Yun; Tetsuya Zenko; Yapeng Zhang; Chuan-Peng Zhang; Guoyin Zhang; Jianjun Zhou; Lei Zhu; Ilse de Looze; Philippe Andre; C. Darren Dowell; Stewart Eyres; Sam Falle; Jean-Francois Robitaille; Sven van LooThe Astrophysical Journal 908(1), 10
122021OMC-1 dust polarization in ALMA Band 7: diagnosing grain alignment mechanisms in the vicinity of Orion Source IPattle, Kate; Lai, Shih-Ping ; Wright, Melvyn; Coudé, Simon; Plambeck, Richard; Hoang, Thiem; Tang, Ya-Wen ; Bastien, Pierre; Eswaraiah, Chakali; Furuya, Ray S; Hwang, Jihye; Inutsuka, Shu-ichiro; Kim, Kee-Tae; Kirchschlager, Florian; Kwon, Woojin; Lee, Chang Won; Liu, Sheng-Yuan ; Lyo, Aran; Ohashi, Nagayoshi ; Rawlings, Mark G; Tahani, Mehrnoosh; Tamura, Motohide; Soam, Archana; Wang, Jia-Wei; Ward-Thompson, DerekMonthly Notices of the Royal Astronomical Society 503(3), 3414-3433
132017First results from BISTRO -- a SCUBA-2 polarimeter survey of the Gould BeltWard-Thompson, Derek; Pattle, Kate; Bastien, Pierre; Furuya, Ray S.; Kwon, Woojin; Lai, Shih-Ping ; Qiu, Keping; Berry, David; Choi, Minho; Coudé, Simon; Francesco, James Di; Hoang, Thiem; Franzmann, Erica; Friberg, Per; Graves, Sarah F.; Greaves, Jane S.; Houde, Martin; Johnstone, Doug; Kirk, Jason M.; Koch, Patrick M. ; Kwon, Jungmi; Lee, Chang Won; Li, Di; Matthews, Brenda C.; Mottram, Joseph C.; Parsons, Harriet; Pon, Andy; Rao, Ramprasad; Rawlings, Mark; Shinnaga, Hiroko; Sadavoy, Sarah; van Loo, Sven; Aso, Yusuke; Byun, Do-Young; Eswaraiah, Chakali; Chen, Huei-Ru; Chen, Mike C.-Y.; Chen, Wen Ping; Ching, Tao-Chung; Cho, Jungyeon; Chrysostomou, Antonio; Chung, Eun Jung; Doi, Yasuo; Drabek-Maunder, Emily; Eyres, Stewart P. S.; Fiege, Jason; Friesen, Rachel K.; Fuller, Gary; Gledhill, Tim; Griffin, Matt J.; Gu, Qilao; Hasegawa, Tetsuo; Hatchell, Jennifer; Hayashi, Saeko S.; Holland, Wayne; Inoue, Tsuyoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Iwasaki, Kazunari; Jeong, Il-Gyo; Kang, Ji-hyun; Kang, Miju; Kang, Sung-ju; Kawabata, Koji S.; Kemper, Francisca ; Kim, Gwanjeong; Kim, Jongsoo; Kim, Kee-Tae; Kim, Kyoung Hee; Kim, Mi-Ryang; Kim, Shinyoung; Lacaille, Kevin M.; Lee, Jeong-Eun; Lee, Sang-Sung; Li, Dalei; Li, Hua-bai; Liu, Hong-Li; Liu, Junhao; Liu, Sheng-Yuan ; Liu, Tie; Lyo, A-Ran; Mairs, Steve; Matsumura, Masafumi; Moriarty-Schieven, Gerald H.; Nakamura, Fumitaka; Nakanishi, Hiroyuki; Ohashi, Nagayoshi; Onaka, Takashi; Peretto, Nicolas; Pyo, Tae-Soo; Qian, Lei; Retter, Brendan; Richer, John; Rigby, Andrew; Robitaille, Jean-François; Savini, Giorgio; Scaife, Anna M. M.; Soam, Archana; Tamura, Motohide; Tang, Ya-Wen ; Tomisaka, Kohji; Wang, Hongchi; Wang, Jia-Wei; Whitworth, Anthony P.; Yen, Hsi-Wei ; Yoo, Hyunju; Yuan, Jinghua; Zhang, Chuan-Peng; Zhang, Guoyin; Zhou, Jianjun; Zhu, Lei; André, Philippe; Dowell, C. Darren; Falle, Sam; Tsukamoto, YusukeASTROPHYSICAL JOURNAL 842, 66